تماس با ما

تماس با ما

Contact Us

شرکت بازرگانی پرتوسازان مهبد

Phone:
021-86046157

Adress:
میدان آرژانتین-خیابان بخارست-نبش یازدهم – برج گنبدی -واحد7 و 8

Opening Hours:
Monday – Friday
18:00 am – 09:00 pm

باما در ارتباط باشید

میدان آرژانتین-خیابان بخارست-نبش یازدهم - برج گنبدی -واحد7 و 8

Where To Find Us